Xây dựng thương hiệu là gì?

Hiểu 1 cách đơn giản nhất, xây dựng thương hiệu đó là một quá trình biến một sản phẩm của 1 doanh nghiệp, 1 cái gì đó từ vô hình trở nên hữu hình. Từ chưa được mọi người biết đến trở nên gần gũi và thân thiện với mọi người, nó đi sâu vào trong tiềm thức của mỗi con người.

Muốn làm được những điều đó, ta phải dựa trên những yếu tố sau:

 1. Xây dựng hình ảnh thương hiệu ( logo, slogan, catologue, brochure,……)
 2. Chiến lược marketing cho thương hiệu đó
 3. Lên kế hoạch markeing cho thương hiệu đó, làm cho nó tạo được dấu ấn mạnh mẽ đối với khách hàng
 4. Chiến lược lập kế hoạch giúp cho thương hiệu đó phát triển 1 cách bền vững và lâu dài

Xây dựng thương hiệu để làm gì?

Từ quá trình nghiên cứu thực tế cho ta thấy rằng việc xây dựng 1 thương hiệu thành công tạo dấu ấn mạnh mẽ với công chúng, giúp các doanh nghiệp giải quyết được các vấn đề trong quá trình kinh doanh 1 cách đơn giản, tiết kiệm hơn, đạt được những mục tiêu đặt ra 1 cách vững vàng.

Những lý do dưới đây cho thấy việc xây dựng thương hiệu của một doanh nghiệp có tầm quan trọng như thế nào

 1. Thu hút, lôi cuốn khách hàng
 2. Tạo niềm tin cho nhân viên
 3. Tạo sức lôi cuốn với các đối tác
 4. Mang hình ảnh công ty ( doanh nghiệp) đến gần với công chúng hơn
 5. Tăng sức cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực sản xuất
 6. Các sản phẩm doanh nghệp được bán ra với giá cao hơn, số lượng nhiều hơn, dẫn đến doanh thu của doanh nghiệp cao hơn
 7. Mang lại niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm của công ty đó
 8. Tránh gặp phải những rủi ro trong kinh doanh

Các bước để xây dựng thương hiệu

Bước 1: Nghiên cứu , đưa ra định hướng và sáng tạo thương hiệu

Bước 2: Gỉải pháp PR thương hiệu

Bước 3: Xây dựng thương hiệu phát triển ổn định