Được hiểu là khẩu hiệu thương mại. Nó là một tài sản vô hình, chứa đựng nhiều ý nghĩa, mang nhiều thông điệp.

Là những từ ngữ dễ nhớ, dễ hiểu có sức thu hút cao về ý nghĩa, âm thanh, nó truyền đạt những thông điệp, ý nghĩa , nội dung.

Slogan còn được hiểu là 1 sự cam kết hay khẳng định của thương hiệu đối với khách hàng.

Vd:    Mobifone – Mọi lúc mọi nơi

         Viettel – Hãy nói theo cách của bạn

         Biti's - Nâng niu bàn chân Việt

Làm sao để có 1 slogan hoàn thiện?

  1. Để có slogan hay, ngắn gọn truyền tải hết được thông điệp của 1 doanh nghiệp muốn nói đến với khách hàng của họ chúng ta phải có sự đầu tư lớn về chất xám. Đi song song với nó là sự đầu tư về quảng cáo liên tục và dài hạn
  2. Khiến nó trở thành tiềm thức trong mỗi con người
  3. Khi 1 slogan nó được định hình trong tâm tri của khách hàng thì slogan đã trở thành 1 tài sản vô hình, vô giá của mỗi công ty

Chính vì tầm quan trọng của slogan nên Hoa Kim đã tập hợp đội ngũ chuyên gia về ngôn ngữ, quảng cáo để luôn sẵn sàng đưa ra cho bạn những slogan ngắn gọn chứ đựng nhiều ý nghĩa, thông điệp trường tồn mãi mãi gắn liền với công ty (doanh nghiệp) của bạn

 *1 slogan hay phải chứa đựng những yếu tố sau:

  1. 1 slogan hay là phải hướng về mục tiêu, giá trị xác thực với định hướng phát triển của công ty đó
  2. 1 slogan luôn phải ngắn , gọn hay, dễ đọc dễ hiểu chứa đựng được thông tin , ý nghĩa mà nhà sản xuất truyền tải đến khách hàng
  3. 1 slogan tuyệt đối tránh những từ ngữ phản cảm, ý nghĩa xúc phạm đến người khác dù là ai đi chăng nữa.
  4. Nhấn mạnh sản phẩm mà nhà sản xuất đưa ra, ngăn gọn, súc tích.
  5. Slogan phải thể hiện được những tính năng, ý nghĩa, tiện ích mà nhà sản xuất đưa ra để khách hàng cảm nhận được từ những phút đầu tiên tiếp cận được sản phẩm ấy. Vd: thông tin, hình ảnh…

Tuy nhiên những điều kiện trên là những điều cơ bản, nó còn nhiều yếu tố khác để tạo ra slogan hay

Những doanh nghiệp ở nước ta hiện tại chưa có mấy sự đầu tư slogan hoặc có nhưng rất ít, hoặc chưa có tính chuyên nghiệp