BÁO GIÁ IN NAMECARD

 

 

Giảm giá cho Khách hàng tại Hoa Kim in từ 3 - 4 này có hàng giá chỉ còn 120.000 đ/ 5 hộp

In Nhanh 24h có namecard giá là 160.000 đ/ 5 hộp

3 - 4 tiếng có card giá 170.000/1 hộp

 

BÁO GIÁ IN GIẤY TIÊU ĐỀ

 

 

 

 

BÁO GIÁ IN CATOLOGUE

 

 

 

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI

 

 

 

 

BÁO GIÁ IN POSTER