59 mẫu Business Card đẹp và ấn tượng

Business Card là một tấm thẻ được in hoặc khắc với tên của một người cùng chức danh, công ty, địa chỉ, số điện thoại, … Sử dụng thẻ kinh doanh là điều hữu ích trong giao tiếp giữa Bạn và khách hàng, vậy Bạn đã có Business Card cho mỉnh? Nếu chưa có hãy lên kế hoạch thiết kế cho mình một mẫu Business Card thật độc đáo và ấn tượng. Chúng tôi hy vọng  bài viết này sẽ đem đến cho Bạn nguồn cảm hứng thiet ke logo giúp Bạn có những mẫu Business Card thật đẹp và ấn tượng.

 
 02. Humanot
 
 03. Sorin Bechira and Adrian Labos
 
 04. Design Ranch
 
 05. REACTOR
 
 06. Blue Bird Design
 
 07. Sliced Orange
 
 08. Kathleen Losche
 
 09. Kristina Miletieva
 
 10. The Mandate Press
 
 11. JS3 Design
 
 12. Light PLague
 
 13. Michael Strauss
 
 14. Laurie Demartino
 
  15. Design Ranch
 
 16. Nothing Something
 
 17. Depux
 
 18. Interrobang Design
 
 19. Studio On Fire
 
 20. Justin Ninneman
 
 21. Fuelhaus
 
 22. Matthew Inman
 23. Diesel Design
 24. Ethan Martin
 
 25. Graphic Fusion Design
 
 26. John Leschinski
 
 27. studio RVOLA
 
 28. David Patrick Crawford
 
 29. Baris Celebi
 
 30. Alex ElChehimi
 
 31. deskfolio.com
 
 32. Ahmed Murtaza
 
 33. [gb] Studio
 
 34. Davier Interactive
 
 35. Romi Dumitrescu
 
 36. Versátil
 
 37. Jungle it!
 
 38. Four Players
 
 39. SolarisMedia.net
 
 40. Miguel Reyes
 
 41. Mathijs Vissers
 
 42. LiFT Studios
 
 43. SeedVibe Design
 
 44. Muku Studios
 
 45. Fuelhaus
 
 46. Creative Suitcase
 
 47. Cihan
 
 48. Edustries
 
 49. Matthew James
 
 50. emrah serdaroglu
 
 51. Jason Woan
 
 52. Richard Cardona
 
 53. Matthew Inman
 
 54. Ben Falk
 
 55. Lukáš Strnadel
 
 56. Thomas Champion
 
 57. Philippe Santavenere
 
 58. Inetys Communication
 
 59. Davier Interactive